Về trang trước

𝐁𝐨̣̂ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐈𝐧𝐧𝐢𝐬𝐟𝐫𝐞𝐞- 𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐚́ 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭

Innisfree nổi tiếng với chiết xuất lá trà xanh tự nhiên thích hợp với nhiều loại da, nhiều lứa tuổi.
Mang lại làn da trẻ khoẻ, căng bóng.

Gồm:
𝗦𝘂̛̃𝗮 𝗿𝘂̛̉𝗮 𝗺𝗮̣̆𝘁
𝗧𝗼𝗻𝗲𝗿
𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺
𝗞𝗲𝗺 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴

𝐁𝐨̣̂ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐈𝐧𝐧𝐢𝐬𝐟𝐫𝐞𝐞- 𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐚́ 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐨̣̂ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐈𝐧𝐧𝐢𝐬𝐟𝐫𝐞𝐞- ...

750.000

or